15.11.2017

Výstava ŽIVOT BEZ BARIÉR sklidila úspěch

Černá louka v Ostravě byla doslova v obležení od pátku do neděle ve dnech 10. - 12.listopadu 2017. Na výstavišti Černá louka se uskutečnila výstava s názvem Život bez bariér. Zároveň tam probíhala i další výstava KREATIV a tak si to mohli občané spojit v jeden celek a navštívit více výstavních částí.

Po všechny tři dny se v areálu pohybovalo množství návštěvníků. Rada seniorů Moravskoslezského kraje se rovněž podílela na tvorbě programu a kromě výstavky rukodělných prací zajišťovala část kulturního programu. Bylo možné v rámci návštěvy projít různá místa s nabídkou pomoci našim spoluobčanům s různým zdravotním handicapem. U připravených stánků s pomůckami pro zdravotně znevýhodněné osoby i něco vyzkoušet, prohlédnout si i zakoupit. A mezitím si poslechnout v doprovodném programu třeba vystoupení seniorských skupinek.

V pátek to bylo povídání se zpěvem (Klub důchodců z Dolní Lutyně pod vedením paní Lýdie Červencové). V sobotu sklidily veliké ovace seniorky z Pěveckého souboru Krákorky z malé obce Vrchy (sbormistryně Šárka Kavanová) a také taneční soubor COUNTRY GIRLS z Petřkovic pod vedením paní Marie Toufarové. V neděli se připojila rovněž taneční skupina JIŘINKY při klubu důchodců Paskov (vedoucí skupinky Jarmila Peterková). Kulturní program na závěr výstavních dnů završila Taneční skupina BESEDA z Ostravy -  Poruby pod vedením Zdeňka Nováka. Výstava zaměřená na seniory a osoby s handicapem určitě splnila svou roli a pohyb stovky osob všech věkových skupin ve výstavních prostorách to jen potvrdilo. Potěšujícím zjištěním byla účast té nejmladší generace, která kromě kreativních podnětů mohla vidět, že životní cesta každého člověka nekončí v dětství, ale může mít i jinou podobu v pokročilém věku, v případě zdravotní komplikací i dříve. 

Karel Moškoř

Fotogalerie

41 42 43

rubrika: Archív příspěvků