08.12.2017

Informace SOS - pozor na dárkové certifikáty!

TŘI VĚCI, NA KTERÉ SI DÁT POZOR, KDYŽ PLÁNUJETE DAROVAT POD STROMEČEK DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT.

Vánoce se rychle blíží a Vy možná stále ještě přemýšlíte, čím uděláte radost svým blízkým. Výběr té nejvhodnější pozornosti pod stromeček rozhodně není jednoduchou záležitostí. Obzvlášť pokud se chcete vyhnout pocitu, že jste investovali hromadu energie a financí do dalších nepotřebných předmětů, které budou celý rok nehnutě ležet a čekat, kdy a zda vůbec přijde jejich čas. Také proto se zhruba pětina lidí každým rokem rozhodne udělat svým blízkým radost finanční hotovostí. Darování finanční hotovosti ale nebývá příliš ceněno a všichni tak nějak podvědomě cítíme, že poněkud staromódní obálka s bankovkami se k té pravé slavnostní vánoční atmosféře příliš nehodí. Stále oblíbenější formou dárku se tak stávají nejrůznější dárkové certifikáty (kupóny, poukázky aj.)

Takový certifikát zakoupíte dnes u většiny obchodníků. Vypadají velice hezky a obdarovaný si potom vybere u tohoto dodavatele zboží nebo služby dle svého výběru a zaplatí je tímto certifikátem. Dárce se tím vyhne darování neosobního dárku ve formě peněz a současně má zaručenu spokojenost obdarovaného. Zní to lákavě. Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. však spotřebitelům doporučuje před nákupem takovéhoto certifikátu/poukázky pečlivě zvážit všechna pro i proti. Ne vždy to totiž může dopadnout tak růžově, jak se to na první pohled jeví. Kupující by si měl uvědomit, že dárkový certifikát není investicí, rozhodně na něm nelze vydělat, ba právě naopak. Při špatném výběru na něm lze i poměrně snadno prodělat.

Co je potřeba před nákupem dárkového certifikátu vzít v úvahu, a na co by si měl dát pozor ten, kdo dárkový certifikát obdrží?

 

1.Certifikát lze uplatnit pouze u obchodníka, či poskytovatele služeb, kde byl zakoupen
Certifikát může obdarovaný zpravidla uplatnit pouze tam, kde jste jej zakoupili, případně v jiné provozovně téhož prodávajícího. Musí si tedy vybírat z jeho omezené nabídky. Přestože najde stejné zboží jinde levněji, musí si zakoupit dražší zboží jen proto, aby certifikát uplatnil. Kromě ceny může takový certifikát omezovat obdarovaného i při výběru značky. 
2.Certifikát nutí obdarovaného k nákupu větší hodnoty.
Obchodníci zpravidla vyžadují, aby byl certifikát/poukaz uplatněn najednou celý a odmítají při jeho uplatnění vracet zpět jakoukoliv nevyčerpanou částku. Při výběru zboží za nižší hodnotu než je hodnota certifikátu, je tak obdarovaný často nucen přikoupit nějaké "malé drobnosti" z důvodu doplnění celkové ceny do stanovené výše. Takže, když při nákupu chybí nějaká menší částka, kterou nechce nechat propadnout, musí si vybrat další zboží, které třeba vlastně ani nepotřebuje a jinak by jej nekoupil, a musí doplatit případný rozdíl v ceně.
3.Certifikát je časově omezen.
Posledním a pravděpodobně největší nevýhodou těchto certifikátů/poukázek je jejich časové omezení. Platnost každé poukázky je zpravidla přímo na ní vyznačena konkrétním datem či lhůtou. Obchodník musí spotřebitele o platnosti dárkového poukazu informovat, nejlépe vyznačením platnosti. Ze zkušeností z našich poraden víme, že ne vždy se podaří dárkovou poukázku v určené lhůtě vyčerpat. Obchodník pak zpravidla odmítne propadlou poukázku přijmout. Spotřebitelé se cítí být poškozeni a obracejí se na spotřebitelské poradny, jelikož mají pocit, že se obchodník bezdůvodně obohacuje na jejich úkor a požadují vrácení vložené hotovosti.

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. spotřebitele upozorňuje, že právo na plnění uplynutím stanovené lhůty opravdu zaniká. Pokud obdarovaný v určené době poukázku neuplatní, a s prodejcem se nepodaří dohodnout prodloužení platnosti, obdarovaný o svůj „dárek" pravděpodobně přijde. Aby bylo možno se prodloužení domoci, muselo by toto právo být sjednáno ve smlouvě/všeobecných obchodních podmínkách.

To, že ani nárok na vrácení peněz z důvodu propadnutí poukazu zpravidla nevzniká, vyplývá z ustálené judikatury českých soudů, které se v podobných případech opakovaně staví na stranu obchodníků. Samo časové omezení možnosti použít kupón na úhradu ceny vybraného zboží či služeb není způsobilé přivodit spotřebiteli újmu. Podle Nejvyššího soudu České republiky ujednání, ze kterého vyplývá, že není-li dárkový certifikát (kupón) uplatněn v určené lhůtě od zakoupení, "pozbývá platnosti bez náhrady", nepředstavuje nepřiměřenou podmínku (zneužívající klausuli) pro spotřebitele. Je tedy na spotřebiteli, aby si lhůtu pohlídal a poukázku včas uplatnil.

Problém pro obchodníka či poskytovatele služeb, by podle SOS MaS, z. s. mohl nastat pouze v případě, že by spotřebitel z důvodu na straně obchodníka neměl reálnou možnost takové dárkové poukázky za zboží či služby v době jejich platnosti vyměnit. Např. poukázku na masáž nebylo možné využít, protože masérka měla všechny termíny obsazené a nebylo přes veškerou snahu možné žádný termín dohodnout.
Pokud se tedy k nákupu poukázky rozhodneme, vždy bychom měli volit raději ty s delší dobou platnosti a obdarovaný by rozhodně neměl s jejich uplatněním příliš otálet.

 

Tisková zpráva SOS MaS z.s.  ze dne 24.11.2017


rubrika: Archív příspěvků