23.03.2018

Starosta pozval seniory

Občany starší šedesáti let pozval starosta obce Střítež Miroslav Jaworek ke společnému stolu. Populace stárne i v této obci na Těšínsku, proto i program byl koncipován tak, aby starším občanům něco dal.

Úvod obstaral předseda jednoho z nejaktivnějších klubů důchodců v kraji, Adamu Lipowskému. Samozřejmě nezapomněl připomenout dílčí úspěchy a ocenění, která organizace obdržela za poslední léta např. z Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK). Pozvání na toto setkání se seniory přijal právě předseda KRS MSK Pavel Gluc. Ve svém vystoupení představil činnost této organizace zastřešující všechny seniorské kluby v kraji a prezentoval některé nabídky pro seniory. Poděkoval za velmi dobrou spolupráci s místním klubem důchodců, jehož aktivní přístup byl již několikrát oceněn KRS MSK.  Další člen KRS MSK Karel Moškoř  například nabídl střítežským seniorům možnost stát se majiteli Senior pasu a využívat tak možnosti různých slev pro občany starší 55 let.  Senioři mají i svůj celostátní měsíčník Doba seniorů a krajský čtvrtletník SeniorTip. Tyto periodika byla seniorům nabídnuta, aby si je přečetli a podle svého zájmu i zajistili k tomu, aby měli přehled, co vše se pro ně připravuje. I to je forma, jak našim starším občanům nabídnou různé příležitosti k aktivnímu prožívání podzimu života.  Velice zajímavou přednášku pak měla Karolína Bělunková, z oddělení tisku a prevence Policie ČR z Frýdku – Místku.  Ta velmi poutavě sdělovala seniorům, jak se vyvarovat všelijakým manýrům nepoctivých lidí tzv.šmejdům.  Bylo pěkné, jak svým výkladem vtáhla do dění některé přítomné a tak si mohli navzájem říci, co děláme špatně a čemu se raději při setkání s pochybnými nabídkami občanů vyhnout. Závěr setkání patřil starostovi obce. Vyzdvihl a poděkoval za aktivní spolupráci s klubem důchodců a připomněl nejbližší připravované akce v obci. Seniory zaujala především nová výzva a tou je návrh na výstavbu Bytového domu pro seniory s kavárnou, který je navržen na stavebním pozemku vedle obecního úřadu ve Stříteži. Investorem stavby bude obec.  A v samotném zakončení akce čekalo pro všechny přítomné ženy malé překvapení. Sekání se konalo v den připomenutí MDŽ a tak každá seniorka odcházela domů s krásnou růží. Škoda jen, že příležitosti k setkání nejen se starostou, využila snad jen čtvrtina pozvaných seniorů a seniorek.

Karel Moškoř

Fotogalerie

47 48 49 50

rubrika: Archív příspěvků