27.06.2018

KRS MSK zřídila MěRS města Frenštát pod Radhoštěm

Dne 16. 5. 2018 proběhla za účasti předsedy KRS MSK Ing. Pavla Glucea člena KRS JUDr. Ivana Štefka ustanovující schůze MěRS města Frenštát pod Radhoštěm. Tajným hlasováním byla zvolena předsedkyní MěRS Mgr. Dagmar Uhlářová z MO Sdružení tělesně postižených. Sídlo MěRS je v objektu Klubu důchodců, Kalusova 1170, tel.723667973 ae-mail d.uhlarova@centrum.cz. Hlavním úkolem MěRS  je sjednotit a koordinovat seniorskou činnost na území města Frenštát pod Radhoštěm a navázat úzkou součinnost a spolupráci s orgány města. Metodickou a koordinační pomoc MěRS bude KRS MSK poskytovat prostřednictvím svého pověřeného člena JUDr. Ivana Štefka.

Dne 18. 6. 2018 byla MěRS představena předsedou KRS MSK starostce města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Zdeňce Leščišinové. Krajská rada seniorů MSK přeje nové MěRS v dalším období hodně úspěchů v činnosti a zajímavých společných akcí všech seniorů města.

předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc


rubrika: Archív příspěvků