27.06.2018

Předseda KRS MSK o nadcházejícím období

Vážení a milí senioři Moravskoslezského kraje,
dnes vás chci oslovit před letními měsíci a zhodnotit naši práci od mého posledního jarního slova (7.3.2018) a vybídnout vás ke zvýšení aktivity v podzimních měsících roku, kdy KRS MSK organizuje velké krajské akce.

V hodnoceném období jsme především obdrželi dvě dotace MSK v rámci dotačního programu

"Zdravé stárnutí" k organizaci Krajských sportovních her seniorů a provedení oslav Mezinárodního dne seniorů. Můžu zhodnotit, že oproti roku 2017 došlo ve spolupráci

s funkcionáři MSK k pozitivnímu posunu a spolupráce je na dobré úrovni. V měsíci květnu jsme zorganizovali návštěvu absolventského představení oboru tanec Ostravské konzervatoře.

Trošku mě překvapil ne zrovna velký zájem o tuto akci, které se nakonec zúčastnilo jen 110 seniorů. Všichni účastníci velmi kladně hodnotili úroveň předvedeného výkonu absolventů

a posluchačů konzervatoře. Chtěl bych poděkovat především ředitelce Ostravské konzervatoře

za zprostředkování představení a naší člence KRS Marii Návratové za organizaci akce.

Dne 16.5.2018 se nám po dílčích problémech podařilo ustanovit Městskou radu seniorů (MěRS) města Frenštát pod Radhoštěm. Tajnou volbou byla zvolena předsedkyní Mgr. Dagmar Uhlářová, předseda MO Sdružení tělesně postižených. Nyní je na MěRS, aby

koordinovala seniorskou činnost ve městě a spolupracovala s orgány města Frenštát pod Radhoštěm. Jinak jsme celé období pracovali na organizačním, personálním a materiálně-technickém zabezpečení Krajských sportovních her (KSH) v Bílovci a na zabezpečení oslav  Mezinárodního dne seniorů (MDS) v Ostravě.

 

V následujícím období nás čekají v červenci (16.-18.7.) v Olomouci Mezinárodní sportovní hry RSČR, kde naše vybrané sportovní družstvo bude obhajovat v rámci ČR 4.místo z roku

2017. Vaši pozornost bych však chtěl nasměrovat především na měsíce září a říjen tohoto roku. Všechny následující akce jsou zveřejněny a budou upřesněny na naši webové stránce

www.ms-seniors.cz 

 

1/  12. září 2018 budou organizovány KSH v městě Bílovec. Hlavním partnerem této akce je MSK a významným partnerem město Bílovec. Sportovní disciplíny jsou jednoduché a vše,

včetně organizačního zabezpečení, bude zveřejněno včas na web. stránce KRS MSK. Podle

počtu zájemců z řad seniorských sportovců budeme organizovat svoz autobusy do místa konání her, města Bílovec. Na základě dosažených výsledků budeme do budoucna sestavovat

reprezentační družstvo našeho kraje pro soutěže v roce 2019.

 

2/  2. října 2018 bude KRS MSK organizovat oslavy Mezinárodního dne seniorů (MDS)

v Ostravě. Hlavním partnerem akce je MSK a významným partnerem Statutární město Ostrava. Oslavy máme rozděleny do dvou částí: A/ dopoledne budou svezeni pěti autobusy

mimoostravští zájemci z řad seniorů kraje do Ostravy k prohlídce historických a technických

pamětihodností Ostravy. B/ odpoledne od 13.30 hodin bude v Domě kultury města Ostravy

zahájena slavnostní část oslav s kulturním programem a vyhlášením výsledků kampaní KRS.

Předpoklad ukončení je v 16.30 hodin. Této části oslav se zúčastní hosté a zástupci seniorských klubů a organizací Ostravy. Zájemci se musí přihlásit podle pokynů na webových

stránkách.

 

3/   26. října 2018 Krajská rada seniorů MSK s Klubem seniorů obce Velká Polom organizuje vědomostní soutěž tříčlenných družstev seniorů ke 100. výročí založení samostatného Československa v obci Velká Polom, která je hlavním partnerem akce.

Bližší informace k soutěži a účasti budou zveřejněny na webu KRS MSK.

 

4/  Ve dnech 9.-11. listopadu 2018 se bude KRS MSK podílet zabezpečením kulturního vystoupení a výstavkou rukodělných prací seniorů na výstavě "Život bez bariér" v rámci

výstavy "Kreativ"  na výstavišti Černá louka v Ostravě. Na výstavu zveme všechny zájemce    a čtenáře naší webové stránky.

 

 

Vážení senioři kraje,

závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že se do uvedených akcí zapojíte v masovém měřítku a že tak zhodnotíte naši snahu a zájem něco pěkného pro seniory udělat a zorganizovat!

Chtěl bych vám do letního období popřát hodně pěkných chvil a zážitků na dovolenkách

doma i v cizině se svými blízkými, v plném zdraví, pohodě a spokojenosti.

Mějte se krásně!!

 

 

předseda KRS MSK

Ing. Pavel Gluc                                                                   Ostrava červen 2018


rubrika: Archív příspěvků