1. výprava přátelství roku 2019 je kapacitně naplněna