17.04.2016

Pomáhají potřebným lidem

Diakonie Československé církve evangelické – středisko v Rýmařově - zahájilo svou činnost v roce 1993, kdy skupinka lidí vedená paní Ludmilou Vavrečkovou, začala doslova od nuly, s vírou, že dobrá věc se nakonec podaří. Po mnohých peripetiích, a již bez své zakladatelky, dnes rýmařovské středisko funguje jako stabilizovaná a vysoce hodnocená jednotka v celém systému diakonické služby. Posláním střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Pracovníci střediska podporují soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Jejich pomoc je založena na křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu. Snaží se poskytovat co nejkvalitnější sociální služby a tím přispívat ke zlepšení života svých klientů. Těm umožňují být aktivní, realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími. V mezích svých možností odbourávají jejich periferní postavení a staví je do svého středu. V současnosti středisko poskytuje šest typů registrovaných služeb: Pečovatelskou službu, osobní asistenci, týdenní stacionář, domov odpočinku ve stáří, domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem, sociálně terapeutickou dílnu a ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Kromě těchto služeb také středisko provozuje tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) uživatelům dále nabízí občerstvení Buřinka, kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže a ergoterapii.

Více se o středisku můžete dozvědět na www.diakonierymarov.cz.


rubrika: Archív příspěvků