Veřejné zrušení plných mocí a dekretů

Dnem 19.10.2016 ruší předseda Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje platnost do té doby vydaných plných mocí, dekretů a dokumentů umožňujících zastupovat Krajskou radu seniorů Moravskoslezského kraje, jednat jejím jménem nebo jakkoliv jinak podporovat partnerskou či jinou vazbu mezi Krajskou radou seniorů Moravskoslezského kraje a fyzickými či právnickými osobami výše uvedené dokumenty držící.

Ukončení platnosti výše uvedených dokumentů je směrováno na jejich držitele jakož i na fyzické a právnické osoby, jímž by dokumenty byly předloženy.