Aktivity členských organizací

Sál Hotelu Pod Hůrkou v Háji ve Slezsku patřil večer 16. února 2018 hájeckým seniorům, aby se zde pobavili a poveselili u živé hudby na svém tradičním „plese seniorů“.

Dne 12.2.2018 bylo na obecním úřadě v Píšti, za účasti pana starosty Bc.  Daniela Fichny, předáno ocenění Krajské rady  seniorů v zastoupení Ing. Pavlem  Glucem  v kampani „o nejaktivnější organizaci seniorů“.