Aktivity seniorských organizací

Dne 17. května 2018 proběhl v rámci Sportovního dne veteránů policie ČR Moravskoslezského kraje Turnaj v šipkách. V kynologickém areálu Krajského ředitelství policie MSK v Ostravě - Nové Vsi pod Hulváckým kopcem,  se sešlo 58 veteránů, mnozí se svými manželkami a rovněž i kolegové z Polska.

Bohumínský seniorklub byl vloni Krajskou radou seniorů vyhlášen nejaktivnějším v kraji.
Jak žijí bohumínští senioři letos? Zaslouží si ocenění nebo usnuli na vavřínech? Kdepak, neusnuli, v seniorklubu se žije naplno!

Stejně, jako v roce předchozím, tak i v letošním roce senioři z Klubu seniorů Háje ve Slezsku z.s., nezahálejí. Poté, když jsme si zatančili na svém „Plese seniorů“ v měsíci únoru, hned začátkem měsíce následujícího jsme se vydali na návštěvu ostravského planetária.

Dne 9.3.2018 uspořádal Klub seniorů spolu Obecním úřadem Jindřichov oslavu MDŽ pod názvem „Šlágr studio v Jindřichově.“ V první části večera hráli a zpívali k tanci a poslechu DUO JAMAHA Ali a Marian Kotvánovci, známé z československé lidové televize Šlágr. Poté pánové Vlastimil Adámek a Petr Jaroš poblahopřáli ženám k svátku a předali kytičku. Následovala taneční zábava. Hrála dechovka Slezanka pod taktovkou pana V. Kuřece. Členky Klubu seniorů připravily bohaté občerstvení, chlebíčky, zákusky a již tradičně koláčky paní Liberdové. Byl to velmi pěkný a veselý večer, který se protáhl do pozdních nočních hodin. Zúčastnilo se ho více než 120 občanů z Jindřichova i okolí. Výbor Klubu seniorů tímto děkuje zástupcům obce Jindřichov za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci a to nejen na této akci.

Anna Vyhlídalová

Výzva (pdf)

Svoje prezentace nám zasílejte na emailovou adresu: web.krs@ms-seniors.cz.

Sál Hotelu Pod Hůrkou v Háji ve Slezsku patřil večer 16. února 2018 hájeckým seniorům, aby se zde pobavili a poveselili u živé hudby na svém tradičním „plese seniorů“.

Dne 12.2.2018 bylo na obecním úřadě v Píšti, za účasti pana starosty Bc.  Daniela Fichny, předáno ocenění Krajské rady  seniorů v zastoupení Ing. Pavlem  Glucem  v kampani „o nejaktivnější organizaci seniorů“.