Informace pro organizace i jednotlivé seniory

K 20. lednu 2019 jsou místa v 1 VP zcela obsazena - další přihlášky nepřijímáme!!!

Rovněž VP 2 byla uzavřena, takže pořadatel dalším zájemcům účast nemůže garantovat. Účast je možná po projednání s hotelem. Zájemce o účast ve VP 2 vyzývýme k telefonické konziiltaci možnosti účasti ve výpravě.

Do VP 3 přihlášky stále přijímáme. Termín uzávěrky bude oznámen v rámci další informce seniorské veřejnosti.