Zachycené informace

V  Ý  Z  V  A

To, že se CORONA epidemie vrátila v ještě silnějším a tragičtějším rozsahu, všichni víme.

Možná, že jste si, taktéž jako členové předsednictva spolku SENIORS, všimli, že v našem státě vedle sebe žijí dvě skupiny obyvatelstva. Jedna, která o vyhlášených opatřeních nefilozofuje a dle svých zdravotních možností je dodržuje, a pak druhá, na štěstí méně početná, ale v důsledcích svého jednání  podstatnější, která vymýšlí, jak opatření zesměšnit, obkročit - zkrátka neplnit a různými svými kroky je mnohdy velice nebezpečně narušit.

Předsednictvo našeho splku všechny slušné seniory i další spoluobčany

V Y Z Ý V Á ,

aby zůstali nebo se bezodkladně zařadili do té první jmenované skupiny a vytvořili jednotnou hráz proti novodobému nebezpečí - CORONAVIRU .

Na tomto místě informujeme, že jsme vytvořili analytickou skupinu, složenou ze členů spolku a jejich přátel a známých s odbornou erudicí se k problému epidemie vyjádřit. O získávaných výstupech vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení a podporu našeho snažení o vyvedení společnosti z této nedobré situace!!!

==============================================================


Na webu spolku SENIORS se objevila otázka, kterou si můžete zodpovědět i vy: 

https://1.ms-seniors.cz/page/88-londyn-jak-ho-nezname/

==============================================================


Ve společném boji s CORONAVIREM je (snad) přiložená informace jistě zajímavá:

ttps://www.youtube.com/watch?v=noUeB8sNl-s&feature=youtu.be

============================================================== 

 

Víte, co kupujete??? 

Návod jak nakupovat a velké poučení najdete na

https://1.ms-seniors.cz/page/89-do-obchodu-jen-s-dobrymi-brylemi/