Krajská rada seniorů

Nejnovější informace (stránka 2)
17.09.2023

Bohužel i smutné zprávy jsou součástí našeho života, musíme se s nimi vyrovnat a v srdci nést vzpomínku na ty, kteří nás navždy opustili! 

Vážení přátelé,
ve stejný den 14.9.2023 nás navždy opustili zakládající členové naší Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje Maruška Návratová a Bedřich Fiala.

Maruška byla nejen zakládající členkou KRS MSK, ale celý aktivní život učila a po skončení praxe se věnovala práci v odborech pracovníků školství, kde hájila zájmy nejen učitelských seniorů, ale všech pracovníků ve školství. Byla místopředsedkyní republikového výboru Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v sekci seniorů. Byla vysoce aktivní, odpovědná a společenská! Všichni ji měli rádi pro její kamarádskou povahu a ochotu vždy být nápomocná při řešení jakéhokoliv problému. 

Bedřich byl nejen zakládajícím členem KRS MSK, ale celý aktivní život byl příslušníkem MěP ČR a poději i KŘ PČR v Ostravě, kde prošel různými funkcemi, byl zakládajícím členem Veteránů PČR. Při své činnosti vždy uplatňoval svůj smysl pro povinnost, byl odpovědný a kamarádský! Miloval hudbu, která byla jeho velkým koníčkem a rád vystupoval na různých setkáních a společenských večerech. 

To jen opravdu krátce o jejich bohatých životech, které byly plné lásky, odpovědnosti a ochoty být vždy tam, kde jich bylo potřeba! 

Prosím všechny, kdož jste je znali, o krátkou, tichou vzpomínku. Mějme je v srdci a tak, jak mají napsáno i v oznámeních o svých úmrtích, nezapomeneme! 

ČEST JEJICH PAMÁTCE 

předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc

Marie (pdf)
Bedřich (pdf)

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6