Aktivity seniorských organizací

Předsednictvo spolku SENIORS, z.s. rozhodlo oslovit předsedu Vlády České republiky dopisem, v němž se kriticky staví k činnosti stávající vlády s negativními dopady na seniory, ale též na ostatní občany České republiky a v neposlední řadě na přátelské vztahy se Slovenskem.

Jsme si vědomi, že jsme zdaleka nevyjmenovali všechny problémové kroky vlády. Pokud chcete naši kritiku oprávněně rozšířit, následujte náš počin a předsedovi vlády napište též.

Spojení: petr.fiala@ods.cz


Text úplného znění dopisu:

Přinášíme souhrnou informaci k probíhajícímu SENIORSKÉMU SPORTOVNÍMU SERIÁLU který byl zahájen v Ostravě.

Termíny jednotlivých sportovních akcí jsou uvedeny v přiloženém plakátu. O jednotlivéých soutěžích informujeme průběžně vydanými propozicemi a přihláškami.

Informace k jednotlivým soutěžím podáváme na telefonu 702 873 380  nebo  na vyžádání E-mailem do schránky sport.seniors@seznam.cz .

14. až 16. května proběhne v Ostravě

                                TENISOVÝ TURNAJ .

Propozice a přihlášku naleznete zde:                                                                                       https://1.ms-seniors.cz/kategorie/152-moravskoslezsky-kraj/


V polovině prosince se v Ostravě uskutečnil již tradiční seniorský víceboj OSTRAVSKÁ VÁNOČKA 2023.

Ve čtvrtek 12. října 2023 jsme se vydali za slunečného počasí na výšlap po našich Beskydech.

Senzační Senioři (SenSen) vyhlásili na měsíc únor 2023 už devátý ročník štafetového plavání seniorů pod názvem „Přeplavme svůj La Manche“. Nejedná se o nějaký závod v tom pravém slova smyslu, ale sami senioři se mohli aktivně zapojit plaváním a opustit na chvilku svůj stereotyp.

Náš klub důchodců uspořádal tradiční „Pochování basy.” Navodili jsme smuteční atmosféru s průvodem, který vedl pan farář, za nim nesli na marách basu a průvod plačtivých žen obešel celý sál. Pan farář pronesl řeč, ve které bylo shrnutí všeho, co se událo za celý rok.

Není halda jako halda. Své kouzlo nabízí také ostravská Ema, pod kterou to prohořívá a kouř stoupá k vrcholu nad haldu. Každoroční silvestrovský výstup na Čupek u Metylovic s bohatým kulturním programem Lašského krále, nevyjímaje bohaté občerstvení.

Strana: 1, 2, 3, 4