12.04.2017

INFORMACE PRO ČLENSKÉ ORGANIZACE

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2017

Vnitřní informace pro členské organizace moravskoslezského krajského systému Rady seniorů České republiky

 

Úhrada kolektivních a individuálních členských příspěvků za kalendářní rok 2017.

KOLEGIUM Rady seniorů České republiky přijalo zásady úhrad členských příspěvků.

Pro rok 2017 jsou stanoveny ve stejné výši a za stejných podmínek jako v roce 2016.                             

Individuální členové a členské organizace do 100 členů vto hradí 100 Kč.

Organizace nad 100 členů v roce 2017 hradí 200 Kč.

POZOR ! Nový účet KRS MSK k úhradě členských příspěvků:

Číslo účtu :  2300911972 / 2010

Variabilní symbol :  1112017

Konstantní symbol :  558

Specifický symbol plátce :  devítimístné číslo (doporučujeme číslo mobilního telefonu a podobně, aby byla zaručena originalita čísla).

V platbě uvedený specifický symbol plátce zašle na adresu:  krajska.rada@ms-seniors.cz  s uvedením předmětu "SS plátce ........" (název organizace/jednotlivce).

Úhradou členských příspěvků plátce dobrovolně stvrzuje (přijímá) členství v krajském systému Rady seniorů České republiky v roce 2017.

Případné dotazy zasílejte na adresu : info-krs@ms-seniors.cz  .

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.  

 


rubrika: Archív příspěvků