Hlavní partner aktivit a činností krajské rady seniorů
Moravskoslezský kraj

MOaP
Významný partner krajských sportovních her seniorů 2020


Ostrava
PÍŠŤ
Významný partner oslav Mezinárodního dne seniorů 2020


Píšt
STŘÍTEŽ
Významný partner soutěže Seniorkvíz 2020


Střítež
SPRMSK
Významný partner kampaně krajské rady seniorů


Sdružení pro rozvoj MSK

Krajská rada seniorů

Nejnovější informace
17.05.2020

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS, z.s. obnovuje své aktivity pro ostravské seniory.

23.04.2020

Vážení přátelé, milí senioři!
Vzhledem k současnému stavu a po zralé úvaze jsme se rozhodli, že Krajské sportovní hry (KSH) v Ostravě dne 3.6.2020 zrušíme a termín přesuneme na 2. září 2020. Uvedenou změnu jsem projednal se všemi zainteresovanými složkami a nic nebrání tomu, aby KSH proběhly v plném rozsahu podle stanovených propozic v náhradním termínu!
Měníme jen termín podání přihlášek vašich sportovních družstev do 31.7.2020 na původně zveřejněnou e-mailovou adresu aktivity-krs@ms-seniors.cz.
Doufám, že uvedené opatření plně chápete a v hojném počtu se 2.9.2020 v hale TJ Ostrava setkáme a zavzpomínáme na krizová opatření!

Všem přeji pevné zdraví a držte se! Zvládneme to!

předseda KRS MSK Ing. Pavel Gluc