Hlavní partner aktivit a činností krajské rady seniorů
Moravskoslezský kraj

MOaP
Významný partner krajských sportovních her seniorů 2020


Ostrava
PÍŠŤ
Významný partner oslav Mezinárodního dne seniorů 2020


Píšt
STŘÍTEŽ
Významný partner soutěže Seniorkvíz 2020


Střítež
SPRMSK
Významný partner kampaně krajské rady seniorů


Sdružení pro rozvoj MSK

Krajská rada seniorů

Nejnovější informace
13.09.2020

Vážení přátelé,
vhledem k malému zájmu soutěžících pořadatelé soutěže "MISS BABČA a ŠTRAMÁK 2020" Akord Poklad s.r.o. a klub seniorů Ostrava Jih, ruší VI. ročník této soutěže, která se měla konat 30.10.2020 v KD Akord Ostrava. 

předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc

24.07.2020

Dnem 22. července 2020 upravujeme formu zveřejňování příspěvků seniorských organizací a klubů na webových stránkách Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje.

23.04.2020

Vážení přátelé, milí senioři!
Vzhledem k současnému stavu a po zralé úvaze jsme se rozhodli, že Krajské sportovní hry (KSH) v Ostravě dne 3.6.2020 zrušíme a termín přesuneme na 2. září 2020. Uvedenou změnu jsem projednal se všemi zainteresovanými složkami a nic nebrání tomu, aby KSH proběhly v plném rozsahu podle stanovených propozic v náhradním termínu!
Měníme jen termín podání přihlášek vašich sportovních družstev do 31.7.2020 na původně zveřejněnou e-mailovou adresu aktivity-krs@ms-seniors.cz.
Doufám, že uvedené opatření plně chápete a v hojném počtu se 2.9.2020 v hale TJ Ostrava setkáme a zavzpomínáme na krizová opatření!

Všem přeji pevné zdraví a držte se! Zvládneme to!

předseda KRS MSK Ing. Pavel Gluc