Tvrdí, že v rámci svého fungování vždy znak užíval důstojným způsobem, ať už jako občan, nebo právnická osoba.

„V žádném případě z toho nemám ekonomický prospěch. Naopak, jak vyplývá z poslání spolku, svoji činnost jsem vyvíjel jen a pouze za účelem pomoci seniorům, uspokojování jejich kulturních, společenských a sociálních potřeb,“ pokračoval Tyšer.

Upozornil také na to, že vizitky si nechal vyrobit firmou, která má oficiálně raznici s městským znakem k dispozici. „Nikdo po mně žádné povolení nechtěl,“ dodal předseda spolku.

Rada seniorů města Plzně sdružuje devět organizací s více než tisícovkou členů. „Chtěli jsme vytvořit na jednom místě centrum s názvem Dobře informovaný senior, kde bychom zajišťovali hlavně poradenství ve věcech právních, majetkových, ale i poradenství při jednání se státními institucemi či s úřady veřejné správy,“ vysvětlil Tyšer s tím, že v plánu bylo seniory naučit i základy elektronické komunikace.

Objekt v Husově ulici podle Tyšera vyhovoval z hlediska dobré dostupnosti od zastávek veřejné dopravy. „Tyto prostory jsou dlouhodobě volné. Požadovali jsme cenu pronájmu 250 korun za metr čtvereční za rok, což je obvyklé pro spolkové a neziskové organizace,“ uzavřel Tyšer.

Primátor: Podnět jsem nedal

Primátor Martin Zrzavecký tvrdí, že nikdo žádný podnět přestupkové komisi nedal. „Používání symbolů města řeší s panem Tyšerem vedoucí odboru správních činností. Cílem je, aby Rada seniorů používala znak města v souladu se Statutem města Plzně. Pan Tyšer byl na tento postup několikrát ústně upozorněn,“ prohlásil Zrzavecký.

Ze statutu vyplývá, že znak mohou používat všechny orgány a organizační složky města, jakož i příspěvkové organizace a jiné právnické osoby, ve kterých je město jediným členem, společníkem nebo akcionářem.

„Důstojným způsobem mohou znak užívat i občané města, a to pouze v případě, nejde-li o užití ke komerčním účelům či propagaci jejich podnikatelské činnosti,“ říká statut.