02.05.2017

Prevence kriminality u ostravských seniorů

Prevence kriminality u ostravských seniorů

Jako každoročně tak i v letošním roce a to 26. dubna  ve 14, 00 hodin,  v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě, na ulici Marie Majerové 1722 se uskutečnila velmi zajímavá přednáška,  kterou nám zabezpečili pan Roman Sviderský a Jakub Vitásek  z Městské policie Ostrava – Prevence kriminality. Upozornili přítomné na všechna úskalí, které na seniory čekají  pokud jsou nepozorní, příliš důvěřiví a nechají se napálit  a nedbají rad, kterých se jim dostává na nejrůznějších takovýchto  setkáních. Připomenuli  projekt pro zástupce ostravských seniorských organizací pod názvem Senior posel prevence, kterého  jsme se také účastnili  a jedna z ukázek byla předvedena při příležitosti pořádání  našeho  sportovně zábavného dne.  Přednášející pánové se zaměřili na sebeobranu, které mohou využít senioři v případě ohrožení. Předvedli nám ukázky z videa a doplnili praktickými ukázkami s výkladem,  jak jednotlivé prvky v sebeobraně využít. Upozornili také na skutečnost nepřeceňovat své síly a zvážit jestli možné zranění stojí za ztrátu věcí o které se jedná. Předvedli účinné ne příliš nákladné dostupné spreje na sebeobranu. Zdůraznili dodržování pozornosti v okolí, ve kterém se nacházíme, nezůstávat pokud možno  mimo dosah dalších lidí a vyhýbat se místům, kde se problémoví občané nachází a volat tísňovou linku, Bílý kruh bezpečí. Připomenuli také  problematiku domácího násilí.  Dále upozornili na možnost oznámení problémů v bezpečnosti  policistům na ulici a nahlášení  na každém okrsku Městské policie. Vysvětlili možnost zastoupení  pověřené osoby zastoupením při jednáních. Přednáška byla přínosná, odcházeli jsme domů spokojeni s novými poznatky.

Zapsal : Stanislav Pintera

Foto : Daniela Prošková

Fotogalerie

21 22 23

rubrika: Archív příspěvků