04.05.2017

Přednáška o poskytnutí první pomoci

Přednáška o poskytnutí první pomoci

Naše městská organizace SD ČR Ostrava požádala Český červený kříž Ostrava o pomoc při zajištění odborné přednášky v oblasti první pomoci pro nás dříve narozené. Naposledy jsme se tímto tématem  zabývali  před třemi roky při příležitosti pořádání sportovně zábavného dne. Přednáška se uskutečnila 29. března 2017 v odpoledních hodinách v Domě dětí a mládeže v Ostravě Porubě. Přišla mezi nás lektorka ČČK Ostrava  Mgr. Miroslava Tichopádová. Již v úvodu své přednášky získala velkou pozornost všech přítomných. Svou přednášku rozdělila na dvě části. Seznámila nás s problematikou stárnutí a jeho projevy z pohledu zdravotního a psychického. Zdůraznila význam mozku jako obrovského ne dosud dostatečně prozkoumaného důležitého lidského centra. Pomocí živého figuranta  předvedla oživování člověka v bezvědomí, odbornou manipulaci s ním, aby nedošlo k poškození životních funkcí. Její podání dané problematiky nás utvrdilo v tom, že si budeme tyto potřebné informace připomínat jistě dříve než za tři roky. Nemáme zapomínat na volání především čísla 155 Záchranná služba.  Přejeme všem účastníkům besedy, aby se nemuseli setkávat s takovými případy, kdy bude třeba jejich pomoci.  

Anna Pinterová, foto Ing. Daniela Prošková

Fotogalerie

24 25 26

rubrika: Archív příspěvků