10.09.2017

OPRAVA TISKOVÉ INFORMACE SENIORTIPU

V zářijovém vydání SeniorTipu jste se na dvoustránce Krajské rady seniorů mohli dočíst o setkání zástupců seniorských organizací a klubů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Tamtéž je psáno, že: "Letos poprvé bez finanční podpory kraje, a právě o to skromněji."  

Vše - i život seniorů a práce organizátorů jejich činností - má svůj vývoj, v tomto případě vývoj kladný, seniorům prospěšný.

Rada kraje přijala žádost o finanční podporu našeho setkání a doporučila zastupitelům kraje dotační prostředky k zabezpečení setkání u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uvolnit.

I když zastupitelstvo ktraje zasedá až 14.září (tento příspěvek zveřejňujeme 10.září), vedení krajské rady seniorů se rozhodlo neprodleně o stavu věci veřejně informovat.

Zveme vás k účasti na společných celokrajských oslavách Mezinárodního dne seniorů, které se uskuteční 1. října 2017. 

Jako tradičně vypravíme svozové autobusy ze všech hlavních směrů a rovněž i letos vás pozveme k prohlídkám zajímavých míst našeho kraje.

Svůj zájem o účast projevte zasláním E-mailové zprávy do schránky  aktivity-krs@ms-seniors.cz          s označení předmětu zprávy "MDS 2017".

Podrobné informace o akci zájemcům zašleme 16. září 2017 a v dalších dnech.

 

 

 


rubrika: Archív příspěvků