17.09.2017

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ 2017

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje pořádá

 dne 1.října 2017 

celokrajské oslavy

MEZINÁRODNÍHO DNE SENIORŮ,

které se tentokrát uskuteční v opavském okrese a na ně zástupce všech seniorských klubů a organizací z Moravskoslezského kraje srrdečně zveme.

Program :

         - návštěva jednoho ze zámku = Raduň / Kravaře / Hradec nad Moravicí

         - společný oběd svozových kolektivů

         - setkání seniorů s tradičním programem = kulturní vystoupení =

           představení nejaktivnějších seniorských kolektivů a obcí a měst

           seniorům nejpřívětivějších.

         Předpokládané ukončení v 17 hodin v místě setkání.

  

   Organizace dopravy :

   Budou vypraveny autobusy ze všech hlavních směrů. Nástupní místa budou oznámena

   zájemcům o účast na základě zpracovaného svozového schéma.

 

   Účastnický poplatek :  100 Kč/osobu

   zasílejte na bankovní účet pořadatele číslo 22 00 91 19 83 / 2010,

   variabilní symbol 1102017, specifický symbol telefonní číslo plátce – příjem do 23.9.2017

   Oznámení o úhradě s uvedením názvu kolektivu, místa působení a počtu osob laskavě  

   zašlete do E-mailové schránky pořadatele aktivity-krs@ms-seniors.cz

do 23. září 2017.

 

   Podrobné informace o nástupních a prohlídkových místech budou účastníkům oslav

   zaslány 24. září 2017 do jejich E-mailových schránek.

   Z kapacitních důvodů si pořadatel akce vyhrazuje právo, v případě velkého zájmu,  

   redukovat počty zájemců, kterým bude účastnický poplatek vrácen na účet, ze kterého

   bylo hrazeno.

 

     Hlavní partner                                                                   Významný partner

     Moravskoslezský kraj                                                          Obec Hlavnice


rubrika: Archív příspěvků