09.07.2019

Společné jednání

Dne 20. června 2019 proběhlo v zasedací místnosti zastupitelstva statutárního města Ostravy společné zasedání členů krajské rady seniorů se zástupci klubů a organizací seniorů a důchodců krajské organizace RSČR.

V současné době má krajská organizace 37 klubů a organizací o celkovém počtu 6550 seniorů a důchodců. Tyto organizace podle Stanov RSČR zaplatily roční členský příspěvek ve výši 100,- až 300,- Kč (podle počtu členů).

Společného jednání se zúčastnili zástupci 26 organizací, omluvil se Klub žen Kravaře a Klub seniorů Háj ve Slezsku, zbývající se nezúčastnili. V rámci jednání bylo provedeno seznámení s organizační strukturou RSČR a KRS MSK, zdůrazněny některé pasáže za Stanov RSČR a předseda KRS provedl vyhodnocení činnosti v roce 2019 a seznámil přítomné s úkoly do konce roku 2019. Zároveň všem objasnil možnosti KRS při pomoci v činnosti jednotlivým klubům a organizacím seniorů kraje. Na závěr byli účastníci seznámeni s návrhem dokumentu "Strategie přípravy na stárnutí společnosti v letech 2019-2025" a mohli vystoupit se svými názory a náměty v diskusi.

KRS MSK chce v dalším období pokračovat v organizaci těchto setkání po okresech kraje, kdy budou zvány organizace a kluby, které nejsou členy krajské organizace RSČR. Samozřejmě bude záležet na jejich zájmu zúčastnit se setkání, vyměnit zkušenosti a tím projevit ochotu sjednotit aktivní seniorské hnutí ke společnému cíli - navzájem se poznat, společensky pobavit, rekreovat a zasportovat, vyměnit zkušenosti a podpořit ve své činnosti a tím případně rozšířit členskou základnu krajské organizace.

Fotogalerie

256 257 258 259 260 261 262 263 264 265

rubrika: Archív příspěvků