10.12.2019

AKTIVNÍ SENIORSKÉ ORGANIZACE

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vyhodnotila aktivity seniorských organizací. Níže uvádíme ty v Moravskoslezském kraji nejaktivnější:

 

     NEJAKTIVNĚJŠÍ SENIORSKÉ ORGANIZACE       (2018 - 2019)

       Klubu seniorů Háje ve Slezsku, z.s. 

         Senioři ČR – MO Ostrava, 

 

               

         

         VELMI AKTIVNÍ ORGANIZACE

      Klubu seniorů Dolní Lutyně  

        Senior klub Palkovice  

        Senior klub Velká Polom  

        spolek Sousedé 55+ z.s., Píšť   

        Senior klub Vyšní Lhoty

        SDRUŽENÍ SENIORŮ  OSŽ  OSTRAVA  HL.N.


Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje děkuje uvedeným, ale též dalším seniorským organizacím za jejich práci. Oceňuje úsilí předsedů a ostatních aktivních organizátorů seniorských aktivit a do roku 2020 přeje hodně úspěchů v klubové činnosti. 

Počátkem roku 2020 bude vyhlášena kampaň pro období 2019 - 2020, jejíž výsledky budou vyhodnoveny a zveřejněny v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů 1.října 2020.


rubrika: Archív příspěvků