11.12.2019

Ocenění seniorů z Dolní Lutyně

Ocenění seniorů z Dolní Lutyně

Senioři z Dolní Lutyně se aktivně zapojili do kampaně "Hledáme nejaktivnější seniorské organizace" (ročník 2018 - 2019). A v kampani uspěli... Jak proběhlo předání plakety Krajské rady seniorů Moravsoslezského kraje si můžete přečíst níže - v podané informaci předsedkyně dolnolutyňského klubu seniorů:

Slavnostní  předání ocenění
V rámci kampaně " nejaktivnější seniorská organizace  2018 - 2019 " byl náš  klub seniorů v Dolní Lutyni
vyhodnocen za svou kvalitní práci. Jsme velmi potěšeni, že se nám  dostalo  veřejného ocenění.
Přáli jsme si  toto ocenění předat  na zábavné akci klubu - vepřové hody - 22.11,2019  v  kulturním domě.
Našemu přání bylo vyhověno.  Ředitel SPKRSMSK  pan Milan Fabián přijel. Pochvalou nešetřil  a předal
nám krásné ocenění - skleněný zdobený kruh s nápisem: Krajská rada seniorů MS kraje uděluje titul
Aktivní seniorská organizace Klubu seniorů Dolní Lutyně.
Přítomen byl i  starosta obce  pan Pavel Buzek.Poděkoval nám za záslužnou práci,popřál mnoho zdraví
a předal kytici růží. Následoval kulturní program. Naše milé Berušky / dětský taneční soubor / předvedly
krásné dojímavé tanečky.
Naše obětavé ženy napekly vynikající koláče. Na hodech nechyběla  ani domácí  kuchyně a  zabijačkové dobroty. Součástí zábavy byla i bohatá tombola.Svými dary do tomboly
přispěli někteří naši členové, hosté i místní podnikatelé. K tanci a poslechu hrál
oblíbený hudebník pan Eda Rakus.
Na hodech byli vítáni kromě našich občanů také hosté z Bohumína a Ostravy.Všichni
společně se pěkně pobavili.Domů odcházeli spokojeni,s úsměvem a dobrou náladou.
                         Za Klub seniorů Lydie Červencová


rubrika: Archív příspěvků