23.04.2020

Krajské sportovní hry přeloženy na září

Vážení přátelé, milí senioři!
Vzhledem k současnému stavu a po zralé úvaze jsme se rozhodli, že Krajské sportovní hry (KSH) v Ostravě dne 3.6.2020 zrušíme a termín přesuneme na 2. září 2020. Uvedenou změnu jsem projednal se všemi zainteresovanými složkami a nic nebrání tomu, aby KSH proběhly v plném rozsahu podle stanovených propozic v náhradním termínu!
Měníme jen termín podání přihlášek vašich sportovních družstev do 31.7.2020 na původně zveřejněnou e-mailovou adresu aktivity-krs@ms-seniors.cz.
Doufám, že uvedené opatření plně chápete a v hojném počtu se 2.9.2020 v hale TJ Ostrava setkáme a zavzpomínáme na krizová opatření!

Všem přeji pevné zdraví a držte se! Zvládneme to!

předseda KRS MSK Ing. Pavel Gluc


rubrika: Nejnovější informace