PROHLÁŠENÍ předsednictva spolku SENIORS

Na základě projednání analýzy stavu epidemiologické situace v České republice přijalo předsednictvo spolku SENIORS toto prohlášení:

1. Spolek SENIORS, z.s. je velice znepokojen přístupem mnohých občanů České republiky k vyhlášeným vládním protiepidemiologickým opatřením. S hlubokým politováním hodnotíme přístup mnohých mladých spoluobčanů ve věku 14 až 19 let, osob bez domova, osob se zřejmými návyky na alkohol a jiné psychotropní látky a též příslušníků minoritní skupiny tzv. romského etnika, kteří z různých důvodů vyhlášená opatření bojkotují.

2. Odmítáme připravované kroky ke zvolnění vládních opatření a jednoznačně stojíme za stanovisky České lékařské komory.

3. Uvědomujeme si, že COVID – 19 a jeho další mutace jsou a i nadále budou mezi námi. Ještě nikdo neví, jak se virus zachová po ochranných aplikacích připravovaných vakcín. Jednoznačně prosazujeme jejich bezplatnou dostupnost pro všechny občany České republiky.

4. Vyzýváme Vládu České republiky, příslušné orgány státní moci a Parlament České republiky k přijetí účinných opatření, aby nedocházelo k neodůvodněnému obohacování „obchodníků se zdravím a životy občanů“ právě na úkor veřejných či osobních rozpočtů.

 

Projednáno všemi členy předsednictva spolku SENIORS dálkovým přístupem

dne 13.listopadu 2020.


rubrika: Aktivity seniorských organizací