13.10.2021

Mezinárodní den seniorů v kraji

Také Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS) se připojila 1.října ke svátku seniorů na celém světě. Pro organizace a kluby, které jsou členy KRS byl připraven zajímavý program.

Nejprve se čtyři autobusy ze seniory z různých koutů kraje vydaly na prohlídku Archeoparku v Chotěbuzi nebo na zámek v Karviné – Fryštátě. Odpolední čas již všichni strávili v Českém Těšíně, v Kulturním a společenském centru Střelnice v blízkosti státní hranice s Polskem.  Předseda KRS Pavel Gluc po uvítání hostů vyzval k prvnímu vystoupení seniorky z Háje ve Slezsku. Ty velice vtipně navodily atmosféru vtipnou fotbalovou ukázkou. V rámci tohoto setkání byly dodatečně vyhodnoceny vloni neuskutečněné kampaně (covidová pandemie). Seniorkou roku se stala Hana Práglová z Bohumína a nejaktivnější organizací Seniorklub z Velké Polomi. Po té už pódium patřilo hudebním souborům. Svými písněmi všechny přítomné potěšil smíšený pěvecký sbor pod vedením M.Macho z Hnojníku. Z Českého Těšína pak zazpívala pohodová skupina s vlastním repertoárem Pohoda. Na závěr se představilo největší hudební seskupení slavnostního odpoledne a to smíšený pěvecký soubor Slezan. Pod taktovkou paní Kamily Kurnikové se sálem prolínaly tóny nejen vážné hudby, ale také zazněly písně s lidovými náměty. Všechna hudební vystoupení byla pěkně prokládána letošními vítězi kampaně. Ve své činnosti byly organizace a kluby hodně omezeny, doslova zastaveny pandemií Covidu-19 a tak se jejich aktivity  promítly ve velké části do proti epidemiologických činností. Zde jsou jména oceněných se stručnou charakteristikou toho, co v boji proti koronaviru zvládli udělat:

Vyhodnocení kampaně:

Sousedé 55+ z.s. - Píšť   

V hodnoceném období šili a klientům Domova důchodců pod Vinnou horou v Hlučíně a též obecnímu úřadu pro potřebné předali roušky. Občanům, kteří si z různých důvodů nezvládali pořizovat základní životní potřeby, obstarávali nákupy. Zapojilo se 10 členů spolku.

OROS pracovníci školství Ostrava - klub Jiřičky

Do protiepidemiologických činností se zapojilo 13 členek klubu. Z vlastních nákladů vynaložily přes tři tisíce korun ve prospěch potřebných v Domově důchodců Magnolie ve Vítkovicích i pekařům v Horní Lomné předaly více než 750 roušek.

Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje spolku SENIORS, z.s.

V prvním období epidemie bylo ušito více než 300 roušek. Dlouhodobě byly organizovány dohledové hlídky, které působily ve veřejných prostorech a v hromadných prostředcích. Zapojilo se více než 45 členů spolku a jejich příbuzných, a to zejména na Frýdecko-Místecku a v Ostravě.

Aktivní senioři Bruntálu, z.s.

Do proti epidemiologických činností se zapojilo téměř 25 členů spolku a jejich přátel. V počáteční fázi epidemie ušili téměř 1.800 roušek, následně další potřebný materiál.

Senior klub Bohumín

V období od března 2020 do června 2021 členky klubu ušily více než 2.500 roušek a další potřebné pomůcky. Do proti epidemiologických činností se zapojilo zhruba 150 členů klubu.

Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje

Patří mezi společenské složky, které se do protiepidemických činnosti zapojily s ohromným nasazením, a to nejen v počtech osob, ale též různorodostí činností. Jako příklady uvádíme šití roušek pro své členy v akci, ale též pro další potřebné, distribuce desinfekčních prostředků a ochranných pomůcek, dárcovství krve a plazmy, rozvoz stravy, v poslední době též rozvoz vakcín.

Integrovaný záchranný systém Moravskoslezského kraje I Z S

IZS obsahuje tři hlavní složky: Hasiče, záchranáře a policisty. I když řadách IZS převažují spoluobčané před seniorského věku, považujeme za vhodné těmto složkám, spolu ze zdravotníky kraje upřímně za jejich práci poděkovat.

Tečkou za odpoledním programem bylo vystoupení pěveckého souboru Slezan Český Těšín a ti se svého úkolu zhostili s grácií, protože jejich písně byly pohlazením na duši všem přítomným seniorkám a seniorům. Lze jen konstatovat jediné, abychom mohli poděkovat více našim seniorům v kraji, potřebovali bychom mnohem větší prostory pro pozvané občany v seniorském věku než tomu bylo třeba letos v Českém Těšíně.

Fotogalerie

489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

rubrika: Archív příspěvků