17.04.2016

Bezpečnost seniorů

Již 12. května pokračuje seriál přednášek k finanční bezpečnosti seniorů, a to od 9,30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Bruntále. Jelikož kapacita míst je omezena, doporučujeme, zejména bruntálským seniorům, místa si předem rezervovat u okresní koordinátorky na telefonním čísle 607 618 945. V případě zájmu a včasného sdělení požadavku můžeme toho dne zabezpečit stejnou přednášku v jiném místě bruntálského nebo opavského okresu. Od žadatelů o uskutečnění přednášky jen požadujeme zabezpečení vhodné přednáškové místnosti, dataprojektoru s promítacím plátnem nebo velkorozměrový TV přijímač s možností promítání prezentace z „flešky“.

Další termíny a místa v ostatních částech kraje je možno projednat zasláním požadavků na adresu krajska.rada@ms-seniors.cz.


rubrika: Archív příspěvků