17.04.2016

Hledáme nejaktivnější seniorské organizace

Stejně jako v minulých létech i v roce 2016 Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje při příležitosti Mezinárodního dne seniorů vyhlásí nejaktivnější seniorské a proseniorské organizace našeho kraje. Do kampaně se opět mohou zapojit spolky ale i u rejstříkového soudu neevidované kluby.

Posuzovaným obdobím aktivit bude 1. říjen 2015 až 31. srpen 2016.

Hlavními hodnotícími kritérii jsou zejména pořádané akce, spolupráce mezi seniorskými organizacemi a spolupráce s obcí, městem či krajem.

Pořadatelé kampaně uvítají informaci z organizací, že o prezentaci svých aktivit a tím o účast v kampani máte zájem. Prezentační formulář takto přihlášeným organizacím zašleme E-mailem nebo písemně.

Jelikož v minulém roce si některé organizace nevěděly rady se svým zařazením, sdělujeme, že za „proseniorské“ organizace jsou považovány ty, které více než 80 procent svého úsilí věnují ostatním seniorům. Za „seniorské“ organizace ve smyslu kritérií jsou považovány organizace a kluby, které svou činnost z převážné části věnují vlastním potřebám.

Ilustrační foto z vyhlášení nejaktivnějších organizací v rámci setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 1.října 2015 ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Stejně jako vloni i letos nejaktivnější organizace vyhlásíme v rámci celokrajského setkání seniorů u příležitosti Mezinárodního dne seniorů – taktéž 1. října.


rubrika: Archív příspěvků