18.04.2016

Péče o seniory

Ve středu 9. března, se uskutečnila v kulturním domě „ Radost“ v Havířově krajská konference, pro poskytovatele sociálních služeb, na téma „Sdílená péče o seniory v Moravskoslezském kraji“.

Mezi přivítanými hosty byli představeni primátor města Havířov Daniel Pawlas,    předseda České asociace pečovatelské služby Jindřich Kadlec, náměstek primátora pro sociální rozvoj Daniel Vachtarčík, státní tajemník Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Smrček, náměstkyně ministrině práce a sociálních věcí Zuzana Jentske Stocklová, senátorka Emilie Třísková a další významné osobnosti.

Program jednání konference byl naplněn velice přínosnými přednáškami, doplněnými doprovodnou projekcí. V příjemném prostředí zaplněného sálu byli účastníci konference seznámeni se strukturou a činnosti sociálních služeb.

Jindřich Kadlec ve svém úvodním slovu  informoval o činnosti České asociace pečovatelské služby a připravovaných projektech sdílené péče.

Pracovníci Ministerstva práce a sociálních věcí David Pospíšil, Lina Maršíková a Jan Vrbický přítomné seznámili se stavem příprav „velké novely“ zákona o sociálních službách a dalších postupech MPSV.

Daniel Rychlík, vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu, přednášel o přínosech projektu „Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“ pro další rozvoj sociálních služeb v kraji.

Lubor Hruška, ředitel vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO, zajímavou přednáškou nastínil možnosti rozvoje sociálních služeb ve vazbě na vývoj sociálních jevů v dnešní společnosti.

V závěru dopoledního programu byl představen příklad realizace sdílené péče o seniory v Moravskoslezském kraji.

Nakonec si účastníci konference v odpoledních hodinách prohlédli zařízení Sociálních služeb města Havířova.

Z ohlasů mnohých účastníků jednání bylo patrné, že konference naplnila jejich zájem o informace v oblasti péče o seniory a snad i touto cestou je možno lektorům a organizátorům vyslovit upřímné poděkování.

Konferenci sledoval Petr Komínek – člen KRS MSK za karvinský okres


rubrika: Archív příspěvků