18.04.2016

Smlouva o spolupráci

„Musíme si pomáhat“ není jen název známého českého filmu, ale i pevné přesvědčení vrcholných orgánů olomouckých a moravskoslezských seniorů.

A aby nezůstalo jen u slov, dne 30. března 2016, v rámci jednání Kolegia Rady seniorů České republiky, podepsali předsedové krajských rad seniorů obou krajů dohodu o spolupráci, v níž vyjadřují odhodlání vzájemně si pomáhat, předávat zkušenosti a v neposlední řadě pořádat společné akce v oblastech, kde již dlouhodobě doposud samostatně působí. Signatáři dohody vyjádřili přesvědčení, že dohoda dále prohloubí stávající spolupráci zejména širším zapojením seniorských organizací obou krajů.

Jelikož moravskoslezská krajská rada nemá přehled o spolupráci seniorů či obcí s partnery v Olomouckém kraji, žádáme je tímto o sdělení rozsahu a oblastí společných aktivit za účelem jejich podpory i ze strany krajské rady.


rubrika: Archív příspěvků