10.03.2017

Pochování basy 2017

Tradiční každoroční akce Klubu důchodců Střítež.

„Pochování basy“ – tato akce má svoji bohatou a dlouholetou tradicí, která sahá až do roku 1989, kdy se uskutečnila poprvé. S obnovením staré tradice, která byla oblíbena mezi lidmi, započali naši předchůdci, kteří založili v r. 1989 Klub důchodců, jenž byl původně pobočkou Klubu důchodců Třineckých železáren. I když většina zakládající členů už mezi námi není, táto tradice přetrvala a těší se  čím dál větší popularitě.

Svědčí o tom velký zájem, nejen řádových členů našeho klubu, ale na akci se sjíždějí důchodci ze širokého okolí, také členové klubu důchodců Válcoven plechu FM a tradičně hosté z Českého Těšína. Každoročně se této akce zúčastňují starostové obcí našeho mikroregionů povodí Stonávky a letos i zástupci Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. Akce se konala v sobotu 25. února a sál byl opět plný a zdaleka však svou kapacitou nepostačil uspokojit všechny zájemce.  Bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postaraly naše šikovné cukrářky a kuchařky, také řízní rozhodně nikdo z přítomných netrpěl. Z oblíbené hry o ceny si mohli hosté odnést hodnotné dárky, které věnovali sponzoři a členové klubu. Kulturní program, který připravuje členka klubu Emílie Liberdová. I když letos měla zdravotní problémy a nemohla se aktivně programu zúčastnit, vše připravila a program byl oceněn všemi účastníky bouřlivým potleskem.  Po kulturním programu následoval nejvíc očekávaný okamžik a to je slavnostní průvod a slavnostní akt pochování basy.

Poděkování patří všem, kteří se aktivně na přípravě a průběhu podíleli. Hlavní potlesk a poděkování patřilo předsedovi KD Střítež Adamovi Lipowskému a Emílií Liberdové.

Věříme, že pokud nám bude sloužit zdraví, zachováme tuto tradici i v následujících létech.

Za Klub důchodců Střítež Irena Foberová  - foto Miroslav Nogol

Fotogalerie

8 9 10 11 12 13 14 15 16

rubrika: Archív příspěvků