Úhrada členských příspěvků v roce 2021

 

(Vnitřní informace pro členské organizace Moravskoslezského kraje Rady seniorů ČR a případné nové zájemce o členství v krajské organizaci RSČR.)

 

Dle platných zásad Rady seniorů České republiky, zveřejňujeme výši členských příspěvků členských organizací Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje (dále jen „KRS“).

Pro rok 2021 jsou sazby členských příspěvků stanoveny takto:

a/ individuální členové a členské organizace (kluby) do 100 členů vto ..……….. 100,- Kč

b/ členské organizace (kluby) o 101 až 299 členech vto ……………………...... 200,- Kč

c/ členské organizace (kluby) o  300 a více členech …………………………....... 300,- Kč

Uvedené částky jsou členskými příspěvky na celý kalendářní rok 2021 za celou organizaci (klub).

Členské příspěvky uhraďte na provozní bankovní účet KRS číslo účtu: 2300911972, který je veden u FIObanky - kód 2010 (uvádět ve jmenovateli).

Variabilní symbol platby: 1112021

Konstantní symbol platby: 558

Specifický symbol platby: Devítimístné číslo (číslo mobilního telefonu osoby zabezpečující úhradu členského příspěvku).

Informaci o platbě zašlete E-mailem na adresu: krajska.rada@ms-seniors.cz                     s uvedením v předmětu "Informace o úhradě čl. příspěvku xxx" (xxx = místo působení organizace /klubu). V textu zprávy dále uveďte:

- přesný název organizace

- adresu sídla organizace

- jméno předsedy/předsedkyně organizace

- termín úhrady členského příspěvku.

Úhradou členského příspěvku plátce dobrovolně stvrzuje (přijímá) členství v krajské organizaci Rady seniorů ČR (KRS) v roce 2021.

Případné dotazy zasílejte na adresu: krajska.rada@ms-seniors.cz .

 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci jak v době covidové, tak hlavně po návratu do normálního života!