KAMPAŇ 2020 - 2021

Jak se již stalo tradicí, Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vyhlašuje KAMPAŇ pro období 2020 - 2021. 

S vědomím dlouhodobě nepříznivé situace pro běžnou činnost seniorských klubů a organizací jsme přispoupili k novelizaci projektu. Vyhlašujeme pouze jeden okruh prezentace činností. 

Nechceme, aby KAMPAŃ byla pojata jakožto soutěž, ale výrazněji než v minulých létech hodláme prezentovat činnosti a práci seniorů ve složitém a náročném "kovidovém období".

Věříme, že všeichni senioři, kteří se o letošní KAMPANI dozví a hodnoceném období pro své okolí něco udělali, nám zašlou požadované informace, abycho i je mohli veřejně prezentovat.

Děkujeme za pochopení a za zaslání vyplněného informačního protokolu. 

=======================================

 

PROPOZICE  KAMPANĚ

 

Hledáme nejaktivnější seniorské organizace v boji proti covidové pandemii.

 

VYHLAŠOVATEL

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje.

KATEGORIE

Organizace, kluby a neorganizované kolektivy seniorů, působící na území Moravskoslezského kraje.

ZÁPOČTOVÉ OBDOBÍ

Od 1. března 2020 do 30. července 2021.

PŘIHLÁŠENÍ DO KAMPANĚ

Předání vyplněného informačního protokolu vyhlašovateli :

Elektronicky do E-mailové schránky : kampane@ms-seniors.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - PŘIJETÍ INFORMAČNÍCH PROTOKOLŮ

Do 15. srpna 2021.

POSUZOVÁNÍ INFORMAČNÍCH PROTOKOLŮ A DALŠÍ POSTUP

Posouzení obsahu informačních protokolů bude provedeno nezávislou komisí. Na základě jejího doporučení – ohodnocení se uskuteční projednání obsahů informačních protokolů s jejich zpracovateli. Projednání zabezpečí členové Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje dohodnutou formou v dohodnutém čase a na dohodnutém místě.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ KAMPANĚ

Vyhlášení výsledků kampaně bude provedeno v rámci setkání seniorů kraje. 

 

 

PARTNEŘI KAMPANĚ

K partnerství Kampaně přizýváme Moravskoslezský kraj, města a obce Moravskoslezského kraje, právnické a fyzické osoby ochotné Kampaň podpořit finančně, materiálně, zapůjčením sálu ke slavnostnímu vyhlášení výsledků Kampaně apod.

 

 

Kontakty na organizátory Kampaně:

 

721 515 012   =   kampane@ms-seniors.cz

 

 

Předem děkujeme a těšíme se na spolupráci.


Informační protokol (docx)