KAMPAŇ 2021 - 2022


PROPOZICE   KAMPANĚ

Hledáme seniora MSK roku 2022

  

Vyhlašovatel:

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje

Kategorie:

Senior/ka nad 65 let

Zápočtové období:

1. listopad 2021 až 1. září 2022

Přihlášení do kampaně:

Předání vyplněného informačního protokolu (přihlášky) KRS MSK:

- v listinné podobě na adresu:  Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje

                                                 U Tiskárny 1

                                                 702 00  Ostrava

- elektronicky e-mailem:  aktivity-krs@ms-seniors.cz

Uzávěrka přihlášek - přijetí informačních protokolů:

do 10.září 2022, 24.00 hodin

Protokoly zasílané Českou poštou s razítkem pošty nejpozději 10. září 2022. 

Posuzování informačních protokolů (přihlášek) a následné kroky:

Posuzování obsahu informačních protokolů (přihlášek) bude provedeno komisí KRS MSK. Na základě jejího doporučení se uskuteční projednání obsahů informačních protokolů (přihlášek)  s jejími zpracovateli. Projednání zabezpečí komise KRS MSK v dohodnutém čase a místě. 

Vyhlášení výsledků kampaně:

Vyhlášení výsledků kampaně bude provedeno v rámci slavnostního společenského setkání

seniorů kraje při oslavách MDS 1. října 2022.

 

Informační protokol (pdf)