JEDU S DOBOU - akce pro řidiče 65+

V minulých létech velice úspěšný seriál výcvokových akci pro řidiče 65+ se opět vrací.

Více informací najdete na

https://www.jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/