Aktivity seniorských organizací

V této nelehké době seniorské organizace i neorganizovaní senioři nezůstávají stranou a mnozí pomáhají jak mohou.

Níže přikládáme pár, v tuto chvílí, známých příkladů a aktivit.

Děkujeme za ně. Děkujeme i těm, o kteých jsme se to doposud nedozvěděli, co udělali nebo stále pro dobrou vě dělají...

V roce 1989 se dohodli bývalí zaměstnanci - důchodci Třineckých železáren s Klubem důchodců OS KOVO TŽ v Třinci, že ve Stříteži založí pobočku tohoto klubu, který budou tvořit důchodci i z okolních obcí Vělopolí, Hnojníku, Řeky, Smilovic, Ropice za lesem, Třanovic, Horních Tošanovic a Komorní Lhotky. Postupem času se členy klubu stali i další, co skončili zaměstnání u jiných podniků a zaměstnavatelů.

Strana: 1, 2, 3