Archív příspěvků

17.04.2016

Diakonie Československé církve evangelické – středisko v Rýmařově - zahájilo svou činnost v roce 1993, kdy skupinka lidí vedená paní Ludmilou Vavrečkovou, začala doslova od nuly, s vírou, že dobrá věc se nakonec podaří. Po mnohých peripetiích, a již bez své zakladatelky, dnes rýmařovské středisko funguje jako stabilizovaná a vysoce hodnocená jednotka v celém systému diakonické služby. Posláním střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Pracovníci střediska podporují soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Jejich pomoc je založena na křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu. Snaží se poskytovat co nejkvalitnější sociální služby a tím přispívat ke zlepšení života svých klientů. Těm umožňují být aktivní, realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími. V mezích svých možností odbourávají jejich periferní postavení a staví je do svého středu. V současnosti středisko poskytuje šest typů registrovaných služeb: Pečovatelskou službu, osobní asistenci, týdenní stacionář, domov odpočinku ve stáří, domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem, sociálně terapeutickou dílnu a ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Kromě těchto služeb také středisko provozuje tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) uživatelům dále nabízí občerstvení Buřinka, kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže a ergoterapii.

Více se o středisku můžete dozvědět na www.diakonierymarov.cz.

17.04.2016

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje a Ostravské organizační centrum SENIORS zve ostravské seniory k aktivní účasti na OSTRAVSKÝCH SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORŮ, které se uskuteční dne 18. května 2016.

Přihlášky zasílejte na ooc@ms-seniors.cz nebo v listinné podobě na adresu SENIORS, U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava. Na vyžádání zašleme propozice a další pokyny.

17.04.2016

Dovolenou, léčebné a rehabilitační pobyty v PIEŠŤANECH a ve VYSOKÝCH TATRÁCH seniorům ne jen z Moravskoslezského kraje za obzvlášť výhodných a garantovaných podmínek pomůže zajistit pracovní skupina KRS MSK.

Informace vyžadujte : Tel.:721515012, E-mail: krs.msk-rekreace@seznam.cz

17.04.2016

Stejně jako v minulých létech i v roce 2016 Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje při příležitosti Mezinárodního dne seniorů vyhlásí nejaktivnější seniorské a proseniorské organizace našeho kraje. Do kampaně se opět mohou zapojit spolky ale i u rejstříkového soudu neevidované kluby.

17.04.2016

Již 12. května pokračuje seriál přednášek k finanční bezpečnosti seniorů, a to od 9,30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Bruntále. Jelikož kapacita míst je omezena, doporučujeme, zejména bruntálským seniorům, místa si předem rezervovat u okresní koordinátorky na telefonním čísle 607 618 945. V případě zájmu a včasného sdělení požadavku můžeme toho dne zabezpečit stejnou přednášku v jiném místě bruntálského nebo opavského okresu. Od žadatelů o uskutečnění přednášky jen požadujeme zabezpečení vhodné přednáškové místnosti, dataprojektoru s promítacím plátnem nebo velkorozměrový TV přijímač s možností promítání prezentace z „flešky“.

Další termíny a místa v ostatních částech kraje je možno projednat zasláním požadavků na adresu krajska.rada@ms-seniors.cz.

Strana: 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16