Archív příspěvků

17.04.2016

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje a Ostravské organizační centrum SENIORS zve ostravské seniory k aktivní účasti na OSTRAVSKÝCH SPORTOVNÍCH HRÁCH SENIORŮ, které se uskuteční dne 18. května 2016.

Přihlášky zasílejte na ooc@ms-seniors.cz nebo v listinné podobě na adresu SENIORS, U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava. Na vyžádání zašleme propozice a další pokyny.

17.04.2016

Dovolenou, léčebné a rehabilitační pobyty v PIEŠŤANECH a ve VYSOKÝCH TATRÁCH seniorům ne jen z Moravskoslezského kraje za obzvlášť výhodných a garantovaných podmínek pomůže zajistit pracovní skupina KRS MSK.

Informace vyžadujte : Tel.:721515012, E-mail: krs.msk-rekreace@seznam.cz

17.04.2016

Stejně jako v minulých létech i v roce 2016 Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje při příležitosti Mezinárodního dne seniorů vyhlásí nejaktivnější seniorské a proseniorské organizace našeho kraje. Do kampaně se opět mohou zapojit spolky ale i u rejstříkového soudu neevidované kluby.

17.04.2016

Již 12. května pokračuje seriál přednášek k finanční bezpečnosti seniorů, a to od 9,30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu v Bruntále. Jelikož kapacita míst je omezena, doporučujeme, zejména bruntálským seniorům, místa si předem rezervovat u okresní koordinátorky na telefonním čísle 607 618 945. V případě zájmu a včasného sdělení požadavku můžeme toho dne zabezpečit stejnou přednášku v jiném místě bruntálského nebo opavského okresu. Od žadatelů o uskutečnění přednášky jen požadujeme zabezpečení vhodné přednáškové místnosti, dataprojektoru s promítacím plátnem nebo velkorozměrový TV přijímač s možností promítání prezentace z „flešky“.

Další termíny a místa v ostatních částech kraje je možno projednat zasláním požadavků na adresu krajska.rada@ms-seniors.cz.

Strana: 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16