Archív příspěvků

02.06.2016

Rada seniorů ČR má navázány družební vztahy i s některými politickými subjekty v ČR. V rámci vzájemné spolupráce dnes zveřejňujeme pozvánky na setkání s představitelem jednoho z těchto subjektů.

6.6. 17:00 Ostrava
7.6. 16:00 Karviná
7.6. 18:00 Orlová

02.06.2016

18. května v Ostravě proběhly sportovní hry seniorů, dokonce na dvou sportovištích. Výsledky porubských klání momentálně nemáme k dispozici.

06.05.2016

Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, ve smyslu znění Plánu práce na rok 2016, pořádá pro seniory Moravskoslezského kraje první část projektu Poznáváme svůj kraj - Bruntálsko.

18.04.2016

Pokud, stejně jako my, návštěvu hradů, zámků a dalších památkových objektů považujete a kulturní akt, tak jsme se názorově shodli. Krajská rada seniorů, v rámci svých kulturních aktivit pro seniory z celého kraje, připravuje setkání seniorů na dnes ještě státním hradě Sovinec (29.6.).

18.04.2016

„Musíme si pomáhat“ není jen název známého českého filmu, ale i pevné přesvědčení vrcholných orgánů olomouckých a moravskoslezských seniorů.

18.04.2016

Ve středu 9. března, se uskutečnila v kulturním domě „ Radost“ v Havířově krajská konference, pro poskytovatele sociálních služeb, na téma „Sdílená péče o seniory v Moravskoslezském kraji“.

18.04.2016

Sdružení nájemníků ČR  ve spolupráci s Radou seniorů ČR zve občany na přednášku s besedou na téma Jak na platby a vyúčtování služeb za bydlení, teplo, vodu a ostatní, aktuálně o příspěvku a doplatku na bydlení, která se koná v úterý 26. dubna 2016 od 17.00 hod. v loutkovém sále KDPB v Havířově . Na co si dát pozor  seznámí přítomné ing. Karel Žák, poradce SON ČR a Rady seniorů ČR pro otázky bydlení. Vstupné 20,-Kč. Obdobná akce se bude konat také v Městském klubu seniorů v Havířově ve čtvrtek 5.5.2016  a v úterý 10.5.2016 od 14. hod.

18.04.2016

POZVÁNKA na setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb Rýmařov.

Dne 20.04.2016 (středa) se uskuteční v době od 14:00 hod. schůzka pracovní skupiny Senioři a zdravotně postižení. Sejdeme se v budově MěÚ Rýmařov na ulici nám. Míru 1 (radnice) v zasedací místnosti v přízemí. Schůzka bude věnována: SWOT analýze, Dni zdraví a sociálních služeb, dotazníkovému šetření

17.04.2016

Diakonie Československé církve evangelické – středisko v Rýmařově - zahájilo svou činnost v roce 1993, kdy skupinka lidí vedená paní Ludmilou Vavrečkovou, začala doslova od nuly, s vírou, že dobrá věc se nakonec podaří. Po mnohých peripetiích, a již bez své zakladatelky, dnes rýmařovské středisko funguje jako stabilizovaná a vysoce hodnocená jednotka v celém systému diakonické služby. Posláním střediska je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Pracovníci střediska podporují soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Jejich pomoc je založena na křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu. Snaží se poskytovat co nejkvalitnější sociální služby a tím přispívat ke zlepšení života svých klientů. Těm umožňují být aktivní, realizovat činnosti, které jejich život činí smysluplnějšími. V mezích svých možností odbourávají jejich periferní postavení a staví je do svého středu. V současnosti středisko poskytuje šest typů registrovaných služeb: Pečovatelskou službu, osobní asistenci, týdenní stacionář, domov odpočinku ve stáří, domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem, sociálně terapeutickou dílnu a ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Kromě těchto služeb také středisko provozuje tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) uživatelům dále nabízí občerstvení Buřinka, kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže a ergoterapii.

Více se o středisku můžete dozvědět na www.diakonierymarov.cz.

Strana: 1 ... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16