Archív příspěvků

23.05.2018

Bohumínský seniorklub byl vloni Krajskou radou seniorů vyhlášen nejaktivnějším v kraji.
Jak žijí bohumínští senioři letos? Zaslouží si ocenění nebo usnuli na vavřínech? Kdepak, neusnuli, v seniorklubu se žije naplno!

23.05.2018

S velkým ohlasem se setkal Jarní operetní koncert sólistů Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Evy Zbrožkové a Petera Svetlíka. Ve zcela zaplněné Koncertní síni sv. Ducha vystoupili ve čtvrtek 26. dubna za klavírního doprovodu Nenka Slavova.

05.04.2018

Mimo jiné  i vyjádření k vystoupení organizace Senioři ČR (Svaz důchodců ČR)

V sídle Rady seniorů ČR zasedal nejvyšší orgán sjednoceného seniorského hnutí – Kolegium Rady seniorů. Projednával se mimo jiné stav příprav Mezinárodních sportovních her seniorů, které se uskuteční v Olomouci.

29.03.2018

Stejně, jako v roce předchozím, tak i v letošním roce senioři z Klubu seniorů Háje ve Slezsku z.s., nezahálejí. Poté, když jsme si zatančili na svém „Plese seniorů“ v měsíci únoru, hned začátkem měsíce následujícího jsme se vydali na návštěvu ostravského planetária.

23.03.2018

Občany starší šedesáti let pozval starosta obce Střítež Miroslav Jaworek ke společnému stolu. Populace stárne i v této obci na Těšínsku, proto i program byl koncipován tak, aby starším občanům něco dal.

23.03.2018

Dne 9.3.2018 uspořádal Klub seniorů spolu Obecním úřadem Jindřichov oslavu MDŽ pod názvem „Šlágr studio v Jindřichově.“ V první části večera hráli a zpívali k tanci a poslechu DUO JAMAHA Ali a Marian Kotvánovci, známé z československé lidové televize Šlágr. Poté pánové Vlastimil Adámek a Petr Jaroš poblahopřáli ženám k svátku a předali kytičku. Následovala taneční zábava. Hrála dechovka Slezanka pod taktovkou pana V. Kuřece. Členky Klubu seniorů připravily bohaté občerstvení, chlebíčky, zákusky a již tradičně koláčky paní Liberdové. Byl to velmi pěkný a veselý večer, který se protáhl do pozdních nočních hodin. Zúčastnilo se ho více než 120 občanů z Jindřichova i okolí. Výbor Klubu seniorů tímto děkuje zástupcům obce Jindřichov za vstřícnost a velmi dobrou spolupráci a to nejen na této akci.

Anna Vyhlídalová

23.03.2018

Vážené seniorky, vážení senioři, seniorské organizace a kluby!
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje vám nabízí účast na zajímavé akci "Absolventské představení oboru tanec ostravské konzervatoře." Představení se uskuteční 14. května 2018 v 15.00 hodin v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Českobratrská 958/40. Cena vstupenky je pouze 30,- Kč.

Zájem o tuto mimořádnou akci a výjimečné vystoupení absolventů konzervatoře sdělte do 30.4.2018 na e-mailové adrese: info-krs@ms-seniors.cz.

Dopravu KRS nebude zabezpečovat, po přihlášení obdržíte pokyny k zaplacení vstupenek. Těším se na váš zájem a především účast!

předseda KRS MSK  Ing. Pavel Gluc

21.03.2018

Dne 14. března 2018 v 15.00 hodin bylo před budovou Krajského ředitelství policie ČR v ulici 30. dubna uskutečněno pietní shromáždění u příležitosti 79. výročí obsazení města fašistickými hitlerovskými hordami.

Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13